Σύνδεση


Αρχική
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τεχνικού Γραφείου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Πελατών του Τεχνικού Γραφείου Rethymno LAND.

Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-Technical)  περιλαμβάνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Οικοδομικών Αδειών.

Στο ηλεκτρονικά μας σύστημα μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση στην οποία βρίσκετε η εργασία που μας έχετε αναθέσει.

Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε (download) τοπικά στον υπολογιστή σας αρχεία και να τα επεξεργαστείτε χωρίς τη δική μας μεσολάβηση κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Δυνατότητες Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας (e-Technical) :
  • αίτηση για τοπογραφικό διάγραμμα ή οικοδομική άδεια συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία
  • ενημέρωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της συγκεκριμένης εργασίας
  • δυνατότητα κατεβάσματος (download) τοπικά στον υπολογιστή αρχεία της εργασίας ή άλλα χρήσιμα έγγραφα.